Pracownia Projektowa
Andrzej Kępka

Nasza Pracownia istnieje na rynku od ponad 20 lat.

Wykonaliśmy już dziesiątki projektów budynków mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej i innych obiektów budowlanych, zarówno o konstrukcji żelbetowej, stalowej, murowanej, jak i drewnianej.

W ramach naszej działalności świadczymy usługi z zakresu sporządzania pełnych dokumentacji technicznych w branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej.

Projektujemy zarówno nowe budynki, jak i przebudowy obiektów już istniejących. Opracowujemy projekty konstrukcji inżynierskich i sporządzamy ekspertyzy stanu technicznego budynków.

Cechuje nas indywidualne podejście do klienta, a wiedza i doświadczenie pozwalają nam sprostać wszystkim jego oczekiwaniom, przy dostosowaniu do norm budowlanych i zasad bezpieczeństwa.

Zapraszamy do współpracy inwestorów, osoby potrzebujące wsparcia w zakresie konstrukcji budynków, biura projektowe i firmy wykonawcze.

W ramach naszej działalności świadczymy usługi w zakresie:

projektowania indywidualnych budynków (mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, handlowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, itd.)

wykonywania projektów budowlanych w branży konstrukcyjnej (konstrukcje żelbetowe, stalowe, w technologii tradycyjnej)

projektowania przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontów budynków

projektowania wzmocnień i napraw konstrukcji

adaptacji projektów typowych

tworzenia projektów technologicznych

projektowania zagospodarowania działki i terenu

projektowania zjazdów z dróg publicznych, chodników, placów i dróg dojazdowych

inwentaryzacji budowlanych

opracowywania ekspertyz, opinii i orzeczeń konstrukcyjnych istniejących obiektów

weryfikacji projektowej

doradztwa technicznego i formalno-prawnego

doradztwa w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych

nadzoru autorskiego

wykonywania obliczeń statycznych konstrukcji budowlanych

wykonywania przeglądów okresowych obiektów budowlanych